Nên cháy ngọn hay gốc?

Có người hỏi: Sao không cháy cái gốc này nhỉ? Ý tốt, nhưng liệu là có ác mồm lắm không? Lý giải điều này ra sao?
#hocvienhanhchinhquocgia

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: