NGÁO…

Ngáo đảng có vài triệu. Ngáo FB có vài tỷ. Tỷ số này nảy sinh ra LỜI ĐE DỌA NGÁO NHẤT THẾ KỶ, và có xác suất rất cao là NGÁO NHẤT HÀNH TINH:
“Có một thứ các em phải giữ trong sạch suốt đời, đó là lý lịch của mình, nhất là những người làm báo. Vì vậy, không nên tham gia (FB). Việc đó là việc của công an, của cơ quan chức năng”. (TS Đoàn Hương)
#tuyengiao #ngaodang #dedoasinhvien

Image may contain: 1 person , text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: