Truyền thống đảng…

Không chỉ là LUẬT. “Thực” còn là TRUYỀN THỐNG ĐẢNG!

Image may contain: 1 person
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: