TG&4T chết tiệt?

“Đã có nhiều luật nhắc đến việc công khai và tiếp cận thông tin, xung quanh tài chính, ngân sách, tài sản nhà nước, phòng chống tham nhũng, khám chữa bệnh, dược, giáo dục ĐH, khoa học công nghệ…” (Nguyễn Thị Kim Ngân – 14/01/2016)
“Đây là luật về thông tin, còn bảo vệ là chuyện khác. Phải chờ một luật khác thì hóa ra luật này không có giá trị gì” (Nguyễn Sinh Hùng – 14/01/2016)
Tiên sư thằng internet. Tiên sư thằng FB & mấy nhà mạng (Tô Lâm – 2016 ??)
#tuyengiao #luatthongtin #tolam #nguyenthikimngan #nguyensinhhung

Image may contain: 1 person
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: