CA nào có văn hóa?

“Trước tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trên thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp; sự bùng nổ công nghệ và truyền thông tác động nhiều chiều đến tư tưởng CBCS; những khó khăn về đời sống và tác động của vấn đề môi trường, an sinh xã hội và một số vấn đề tồn tại trong công tác xây dựng lực lượng CAND,.. đã ít nhiều tác động đến tư tưởng CBCS trong quý…” (Trung tướng CA Lê Văn Đệ)
#vanhoaungxucuaca

Image may contain: 1 person , text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: