Bước Mộng Du…

Mỗi năm 1 BƯỚC TIẾN MỚI?
Nhớ thơ Lê Bi.
“45 năm không dài hơn một bước
36 phố phường không dẫn tới bình minh
Một câu hỏi nghìn người vừa đi vừa ngước
Một nghìn người bước một bước mộng du
Hà Nội vẫn lênh đênh trên hiện tại
Và quá khứ phải mua quá đắt
Những kẻ rao hàng tương lai đã mất
45 năm trần truồng
Nằm phơi không ngôn ngữ” (Lê Bi – Thơ Trích – 1990)
Chính xác là 85 năm (nhìn từ 2015) chứ không phải 45 năm (nhìn từ 1975)… 85 NĂM KHÔNG DÀI HƠN MỘT BƯỚC!

Image may contain: 1 person , text
Boost Post
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: