16 chữ thần chú…

Cùng một họ Thần Chú/Thần Bác với nhau mà nắm tay lạy tàu Thần Phục? Nghe chuyện thần thoại mà cả buổi bần thần…

Image may contain: 1 person , text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: