Tỷ số ép-si-lôn

Vâng, đất nước chẳng giàu nghèo thế ấy nào với số tiền thu lại từ tham ô nhũng lạm, bởi đó là tỷ số ép-si-lôn. Nhưng riêng nhân dân thì cầm chắc là ngày càng đói, vì cái tỷ số ép-si-lôn khích lệ bọn tham nhũng ấy ngày càng ăn bạo hơn…

Image may contain: 1 person , text

Comments are closed.

%d bloggers like this: