Sổ giấy lộn?

Những quyển sổ hưu có khả năng trở thành giấy lộn nay mai? Bạn còn tin được chính phủ này không? Bạn còn gì để trông chờ vào cái đảng cầm quyền bất lực tham tàn này không?…

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: