Chẳng hóa ra…

Có người bảo: “Biết chết liền!”. Người khác lại lần mò theo phép tam đoạn luận mà gút lại rằng: “Chẳng hóa ra Ta là kẻ thù của nhân dân?”. Thời buổi chợ chiều của đảng, mạnh ai nấy rao bàn tháo bàn đổ. Chẳng biết đường nào mà lần.
#lanhdaocsvn #truonghoabinh #thamnhunglakethucuanhandan#nguyenphutrong #chongthamnhunglatadanhta

Image may contain: 2 people , text
Advertisements

1 Comment

  1. […] ĐTL -Có người bảo: “Biết chết liền!”. Người khác lại lần mò theo phép tam đoạn luận mà gút lại rằng: “Chẳng hóa ra “Ta” là kẻ thù của nhân dân?”. […]

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Comments are closed.

%d bloggers like this: