FREE HER NOW!!!

Người ta có thể hãi nòng súng nhưng không một ai ngưỡng phục sức mạnh của bạo lực. Hãy chứng tỏ nhà nước này là một CHÍNH QUYỀN. Hãy chứng tỏ nhà nước này đã thực sự ra khỏi bưng biền. Hãy chứng tỏ nhà nước này dù bất tài nhưng không đến nỗi thất đức… Ít ra, hãy làm cho dân cảm thấy được nỗ lực thai nghén đó, cho dù nó còn chưa định hình cụ thể. FREE HER NOW!!!

Boost Post
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: