…đạp toàn bộ

Cách duy nhất để đưa cả dòng họ nhà mình chiếm ghế là …đạp toàn bộ dòng họ nhà nó xuống hố!
#lanhdaocsvn #tranhghe #canhalamlanhdao

Image may contain: 1 person , text
Boost Post
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: