BÓ CHIẾU…

Mark trói tay Ban Tuyên giáo TW & bộ 4T. MC Phan Anh đi cứu trợ lũ lụt trước Mặt Trận Tổ Quốc cả ngàn cây số. Vương Đình Huệ dứt điểm chính phủ bằng cách xúi cho phá sản ngân hàng. Trịnh Xuân Thanh trêu ngươi Nguyễn Phú Trọng như thằng bù nhìn giữ dưa… Chẳng phải BÓ CHIẾU ĐÚNG QUY TRÌNH là gì?
#vohieuhoa #bochieu #vovanthuong #nguyenthiennhan #nguyenxuanphuc#nguyenphutrong

Image may contain: 8 people , people smiling
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: