Uy quyền của lãnh đạo…

#lanhdaocsvn #tichthutiencuutro #tichthuphamvatcuutro
Mỗi hộ nạn nhân lũ lụt được đoàn thiện nguyện tư nhân cứu trợ 500.000đ thì bị LÃNH ĐẠO Phó Thôn tịch thu 400.000đ. Nó đây:

Image may contain: 1 person , text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: