Thanh kiêu!

Hảo! Được lời như cởi áo quần. Đồng Chí thầy me đã phán thế thì em đây cam kết sẽ thay Lú mà thực hiện đúng như cẩm nang vàng tốt mà thầy me ban cho. Nhất định qua đó em sẽ coi bọn Mỹ chúng nó là đồng bóng chứ không thể đồng bọn hay đồng căn/đồng chủng/đồng bối/đồng đội/đồng hội/đồng thuyền… nói gì là đồng trụ!

Gút! Ve ri queo! Chúng tôi rất vui được biết Mỹ xoay trục về Biển Đông phía đó. Chúng tôi mong được Mỹ đồng hành trên cơ sở đồng cảm cho vị thế VN (cả thời tiền Lú và hậu Lú) đều ở cạnh một TQ đồng chí mà bất đồng đẳng; đồng diện bất đồng tâm; đồng sàng bất đồng mộng; đồng đảng bất đồng đều; đồng diễn bất đồng điệu; đồng hóa bất đồng bào; đồng lõa bất đồng lòng; đồng phạm bất đồng văn; đồng nghiệp bất đồng ngũ, và sau này, nghĩ dại, có đồng tử cũng bất đồng quách… Nói chung trước giờ chỉ là đồng bệnh tương lân – đồng ác tương cầu. Và sau cùng là xin hãy giúp chúng tôi trước cảnh kiệt ngân này có được đồng quà tấm bánh/đồng ra đồng vào. Thanh kiêu!
#dinhthehuynh #nguoivaituphuong #trinhdien #tapcanbinh #johnkerry

Image may contain: 5 people , suit
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: