Tiên sư nhà nó…

 

Tiên sư bọn kiến tạo hoạn nạn cho dân rồi rỉa rúc tiền bồi thường hay cứu trợ!
#formosaht #xaluhoho #lanhdaocsvn #anchantienboithuong #xaxeotiencuutro

Image may contain: 1 person , meme and text
Boost Post

Comments are closed.

%d bloggers like this: