Nhân rộng khủng hoảng?

Đi vay/in/giật 10 triệu tỷ đồng, tức là gần 500 tỷ USD để cứu cái nền kinh tế có giá trị tròm trèm 200 tỷ. Giật gấu vá vai kiểu này thì nhiều phần sẽ thành cái áo quan! Này, chừa bớt cho kẻ khác ngu với nào!
#khunghoangtaichinh #kietngan #10trieutydong

Image may contain: 1 person , text
Boost Post
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: