CÒN MẤY NGÀY NỮA LÀ TỚI NGÀY N?

“…Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, biểu hiện ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’ trong nội bộ ở một số tổ chức, tập thể, cá nhân không những không được đẩy lùi, mà còn nguy hại hơn, còn có những diễn biến phức tạp hơn, tinh vi hơn, nghiêm trọng hơn. Thậm chí, có những đảng viên từng đảm nhiệm các chức vụ quan trọng trong bộ máy của Đảng, chính quyền; có những trí thức… đã không ngần ngại công khai thể hiện những quan điểm, tư tưởng trái với đường lối, chủ trương của Đảng…” (trích từ bài Cuộc Chiến Sống Còn trên tạp chí XDĐ – Tác giả: Đại tá Lê Ngọc Long, Phó trưởng phòng biên tập Công tác Đảng, Công tác Chính trị báo QĐND)
#dangcsvn #lanhdaocsvn #tudienbien #tuchuyenhoa #tuyengiao#xaydungdang #lengoclong

Image may contain: 1 person , text
Boost Post
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: