Đón giặc?

Cam Ranh không quen tiếp tàu lạ…
(ảnh gốc: Bùi Diễm Hằng & Nguyễn Thúy Hạnh)
#tauchientqghecamranh

Image may contain: 2 people , text
 
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: