Đòi hỏi của Kim Ngân…

Với tinh thần (phân liệt toàn tập) đó, tôi tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV. Xin trân trọng cảm ơn…
#nguyenthikimngan #khaimachoinghilan2 #quochoikhoa14

Image may contain: 1 person , text
Boost Post
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: