KHÔNG CÓ GÌ QUAN TRỌNG?

“Bản thân là Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban phòng chống lụt bão huyện, nhưng không nhận được thông báo. Chỉ có một phó chủ tịch nhận được điện thoại của nhà máy vào chiều tối 14/10. Khi đó lũ đã xả, mưa lớn, điện mất thì thông báo tới dân bằng cách nào?” (Chủ tịch huyện Hương Khê Lê Ngọc Huấn)
KHÔNG CÓ GÌ SAI? KHÔNG CÓ GÌ QUAN TRỌNG? CHỈ LÀ GIẾT NGƯỜI HÀNG LOẠT THÔI MÀ?
#daphoho #huongkhenghean #lengochuan #gdvumanhhung#xalukhongbaodan

Image may contain: 2 people , text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: