Đầu tôm – Biển đục…

Nhân biển nước trên đồng, hãy nói về đường quân vận trên biển…
#trandaiquang

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: