Giết đúng quy trình…

“Xả lũ làm chết người nhưng người bấm nút xả lũ không chịu trách nhiệm vì đã xả lũ đúng quy trình.
Tuy nhiên quy trình đó không phải từ trời ban xuống mà phải có ai đó đặt ra. Và đó là một quy trình làm chết người, hết năm này sang năm khác.
Vậy tôi đề nghị lôi những người đã xây dựng và những người đã phê duyệt quy trình giết người ấy ra tòa để luận tội.
Tôi tin điều ấy là đúng với chủ trương vì dân, gần dân của Đảng Cộng sản. Vì tôi nghe họ nói như vậy suốt bao năm nay, không lẽ họ nói dối?” (Vu Thi Phuong Anh)
#dangcsvn #lanhdaocsvn #xalu #dungquytrinh

Image may contain: one or more people and text
Boost Post
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: