Điều 96.3 Hiến pháp 2013…

Chức năng của chính phủ:
Điều 96.3: Thống nhất quản lý về kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường, thông tin, truyền thông, đối ngoại, quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; thi hành lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp và các biện pháp cần thiết khác để bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm tính mạng, tài sản của Nhân dân (Trích Hiến pháp năm 2013-CHƯƠNG VII-CHÍNH PHỦ)
#chinhphu #dangcsvn #lanhdaocsvn

Image may contain: 3 people
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: