Sợ? Không!

Trung Cộng có mạnh hơn Việt cộng không? Có!
Việt cộng có sợ Trung cộng không? Có!
Nathan Law có sợ Trung cộng không? Không!
Việt cộng có bảnh như Nathan Law không? Không!
Mẹ Nấm có mạnh như hoặc hơn Nathan Law không? Có!
Việt cộng bắt Mẹ Nấm có làm giới đấu tranh ở VN sợ không? BẠN NGHĨ THẾ NÀO?
#vietcongsotrungcong #nathanlaw #menam

Image may contain: 1 person , text
Boost Post
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: