Tuyên chiến…

Còn nhận định nào ngắn gọn và chính xác hơn nữa không?
#lanhdaocsvn #tuyenchienvoiquocdanvn

Image may contain: 1 person
Boost Post
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: