Quá hấp tấp!

“Nói với tòa án Hà Tĩnh và cả hệ thống Hán nô csvn :
Các chú lại quá hấp tấp rồi ! Các chú trả đơn kiện của hơn 500 gia đình ngư dân là các chú đang thách thức 87 triệu dân VN, chứ không phải là các chú chỉ đơn thuần thách thức 500 gia đình ngư dân Hà Tĩnh mà thôi đâu .
Các chú đã thấy lửa đang sôi sục khắp cả nước, cái nồi áp suất chỉ chực chờ nổ bung thôi, thế mà các chú không chọn đá đít Formosa, là các chú quá dở, quá ngu và bệnh Hán nô của các chú đã hết thuốc chữa !
Nhân dân Hà Tĩnh sẽ không ngồi đó chờ chết đói đâu và nhân dân VN từ Bắc chí Nam cũng sẽ không ngồi đó chờ Khựa khoác ách nô lệ lên vai lên cổ họ đâu . Các chú phản dân, phản dân tộc là các chú đã tự chọn cho các chú con đường chết !
Cả cái việc đem Formosa ra vành móng ngựa để chất vấn về sinh mạng của dân VN , về môi trường biển VN, mà các chú cũng không dám làm, thì trong mắt của dân chúng, các chú đã trở thành những tên buôn dân bán nước rành rành rồi . Rồi đây, các chú sẽ lãnh hậu quả của việc trả đơn kiện của ngư dân Hà Tĩnh ngày hôm nay . Các chú đang đổ dầu vào lửa và ngọn lửa này sẽ lan ra và không thể nào dập tắt được . Tàu Khựa cũng không thể cứu nổi các chú khỏi cơn tức giận của dân tộc VN !” (Phong Lan)
#lanhdaocsvn #tradonkien #formosaht

Image may contain: ocean and water
Boost Post
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: