Làm Cho…?

Ý gì đây: “Kính mong các cụ có sức khoẻ, hoàn thành tốt phụng sự Thiên Chúa, LÀM CHO MỖI MỘT ĐỊA BÀN, Ở ĐÂU CÓ ĐỒNG BÀO CÔNG GIÁO THÌ Ở ĐÓ CÓ CUỘC SỐNG BÌNH YÊN, ở đâu có đồng bào công giáo thì ở đó có kinh tế, văn hoá, xã hội phát triển” (Nguyễn Thiện Nhân)
#lanhdaocsvn #nguyenthiennhan #denetHDGMVN

Image may contain: 6 people
Boost Post
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: