Cái gì hại hơn chấu chấu sơn la?

Cử tri nhớ được khúc nào trong những lời phát biểu có cánh như châu chấu Sơn La? Cử tri kết luận được gì từ những khúc nhớ được đó? KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN LÀ THAM NHŨNG CHẲNG CÓ VÙNG CẤM? Ai choảng Ai đây?
#dangcsvn #lanhdaocsvn #thamnhung #quyetliet #khongcovungcam

Image may contain: 14 people , people smiling
Boost Post
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: