Thân & Theo…

“…’Thân Mỹ’ hay ‘theo Tàu’ chỉ là cách nói nhằm chứng tỏ sự ‘thạo tin’, ‘am tường thời cuộc’. Đôi khi đó là một kiểu lung lạc. Lịch sử cho thấy CSVN từng ‘thân’ và ‘theo’ nhiều thứ. Những ‘thân’ và ‘theo’ đó làm hàng chục triệu người ‘trao duyên lầm tướng cướp’, khiến cả xứ sở điêu linh, dân tộc lầm than. ‘Thân’ và ‘theo’ nay tiếp tục là chiêu đắc dụng để tìm kiếm sự hậu thuẫn của dư luận, cho các đương sự và băng nhóm của họ duy trì đặc quyền, đặc lợi.
Chẳng lẽ sau 62 năm ở miền Bắc và 41 năm trên toàn Việt Nam tất cả các viên chức CSVN vẫn chưa cần phải rời khỏi chỗ mà họ thật sự bất xứng? Chẳng lẽ vẫn chưa tới lúc hàng trăm triệu người Việt mới là thực thể có quyền quyết định ‘thân’ và ‘theo’ ai?…” (Lê Minh Hoàng Nhựt)
#lanhdaocsvn #theotau #thanmy #tranhgianhquyenloi #thandan #theodan#leminhhoangnhut

Image may contain: 1 person , text
Boost Post
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: