Không hề!

“…Trước hết phải xác định đảng độc tài toàn trị chưa bao giờ thực tâm chống tham nhũng, bởi lẽ cơ chế của nó là tạo ra tham nhũng và tồn tại nhờ tham nhũng. Chống tham nhũng chỉ là chiêu bài mị dân hoặc được dựng lên nhằm mục tiêu đấu đá tranh giành quyền lực nội bộ và lợi ích phe nhóm…” (Huynh Ngoc Chenh)
#dangcsvn #lanhdaocsvn #daudakichliet #chieubaichongthamnhung#tranhgianhquyenluc #huynhngocchenh

Image may contain: text and one or more people
Huynh Ngoc Chenh

ĐÀNG BẮN NHAU VÀ NHIỆM VỤ CỦA CHÚNG TA
Chúng ta ở đây là những người dân lo cho sự tiến bộ, thoát Trung và vươn lên của đất nước.
Đảng đang bắn nhau nhưng chúng ta hơi bị lạng quạng, ý kiến và hành động bị phân tán, chưa nói là mâu thuẫn lẫn nhau do nhận định khác nhau. Do vậy tui mạo muội viết cái nầy mong mọi người góp ý thảo luận và chia sẻ hầu tìm ra hường đi thích hợp trong tình hình rất phức tạp hiện nay.
Trước hết phải xác định đảng độc tài toàn trị chưa bao giờ thực tâm chống tham nhũng, bởi lẽ cơ chế của nó là tạo ra tham nhũng và tồn tại nhờ tham nhũng. Chống tham nhũng chỉ là chiêu bài mị dân hoặc được dựng lên nhằm mục tiêu đấu đá tranh giành quyền lực nội bộ và lợi ích phe nhóm.
Hiện nay, nội bộ đảng đang đấu đá nhau kịch liệt nên chiêu bài chống tham nhũng được dựng lên. Chúng ta không nên mơ hồ là có thằng đảng sạch chống lại thằng đảng tham ô. Không hề có. Một hệ thống mà ngay cả một ông dân quân tép riu giữ trật tự lề đường cũng có thể tham ô được thì đừng mơ các quan chức đầy quyền uy không tham ô nhũng lạm.
Dưới con mắt của chúng ta, đảng có nhiều phe nhóm lợi ích và các đồng chí trong các phe nhóm ấy được phân ra thành hai loại: loại tham nhũng bị lộ và loại chưa bị lộ. Đồng chí nào bị lộ thì phe nhóm của chúng ra sức bao che, nếu không bao che được thì hy sinh để lấy tiếng, cắt đuôi để bảo toàn lực lượng còn lại. Nếu chúng không kịp hy sinh thì phe đối thủ sẽ khai thác, nhảy vào tấn công, phát huy tác dụng để diệt nhau.
Phe mạnh dễ dàng triệt hạ các đồng chí đã bị lộ của phe yếu để truy lên các đồng chí cấp trên. Phe yếu thường tố giác các đồng chí đã bị lộ của phe mạnh để bào mòn uy thế phe địch.
Thanh, Thuận là các đồng chí đã bị lộ của phe yếu, đang bị phe mạnh truy bức để lấy tiếng chống tham nhũng và để làm con tin khống chế đầu đảng phe kia.
Khi đã xác định được như vậy rồi thì hành động của chúng ta vào lúc nầy là gì?
Xin gợi ý:
– Giúp đỡ và tạo điều kiện cho các đồng chí đã bị lộ của bất cứ phe nào đang bị truy bức để họ tố giác ra thêm các đồng chí chưa bị lộ. Người Buôn Gió đang làm rất tốt công việc nầy. Nếu chúng ta không giúp được gì Gió thì cũng không nên gây cản trở hoặc công kích anh ấy.
– Khiêu khích và kích động những đầu sỏ chưa bị lộ của phe yếu để họ đứng ra bao che cho đàn em của mình, để từ đó họ tấn công phe mạnh bằng cách tố giác ra thêm những đồng chí chưa bị lộ của phe đối địch.
– Đứng về phía phe mạnh, thúc đẩy họ làm mạnh hơn nữa trong việc tiêu diệt tham nhũng như ngọn cờ họ đã dựng lên, phải khuyến khích họ đả được hổ chứ không dừng lại ở việc đập máy con ruồi nhãi nhép. Đồng thời tố giác những con hổ chưa bị lộ của phe yếu để phe mạnh nhắm tới, từ đó những con hổ chưa bị lộ khùng lên manh động. Nhà báo Huy Đức làm rất tốt công việc nầy qua hai bài báo “Thanh hay Thăng” và “Tảng băng chìm”, do vậy nếu chúng ta không giúp gì thì cũng không nên công kích hoặc gây cản trở anh ấy.
Làm tốt ba việc ấy, là chúng ta có thể giảm được bao nhiêu công sức đấu tranh.
Trình tui chỉ nghĩ ra được có chừng đó, rất mong các bạn tài giỏi hơn bổ sung và đưa thêm ra các sáng kiến khác nếu có.

Advertisements

1 Comment

  1. […] Ngoc Chenh FB☆(ĐTL Blog) – Chúng ta ở đây là những người dân lo cho sự tiến bộ, thoát Trung và […]

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Comments are closed.

%d bloggers like this: