Guồng máy đội trên đạp dưới…

Tay trái làm gì cũng mặc, mắt nhìn đâu cũng kệ, tay phải cứ ký bừa, bởi, thường thì chữ ký nào cũng có $$$. Lúc bị cấp trên nữa nó mắng cho thì nạt lại cấp dưới, kèm thêm vài lời đe dọa cúp $$$… Còn lũ thừa hành thì cúi đầu lấm lét và thi đua chỉ tay vào nhau. Sau đó kéo nhau đi nhậu cả đám gọi là giữ tình hữu nghị. Xem ra cách vận hành này không chỉ Đà Nẵng sở hữu. Cả nước đều y vậy. Từ trung ương đến địa phương phường xã đều y vậy. Riêng Đà Nẵng ắt là chỉ khen thưởng cuối năm nay cho mỗi cậu chụp hình cả lũ thoát y vọc nước ở bãi biển hôm nào?
#lanhdaocsvn #thuongdoihadap #votrachnhiem #huynhductho

Image may contain: 1 person , text
Boost Post
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: