Đánh cho LX-TQ…

FBker Phạm Thanh Sơn: “Ngày xưa Lê Duẩn đã từng nói Việt Nam ta đánh Mỹ là cho Liên Xô và cho Trung Quốc. Hàng triệu người chết trong cuộc chiến tranh này.
Nay lịch sử lặp lại trong mặt trận kinh tế VN chúng ta sản xuất thép là làm giầu cho Trung Quốc, họ xuất sang Mỹ thu ngoại tệ. Còn 90 triệu dân Việt Nam thì sao? Chết dần chết mòn trong các dự án ô nhiễm môi trường do sản xuất thép”.
#danhmycholxtq #formosaht #congnghiephoanganhthep #phamthanhson

Image may contain: 1 person , text
Boost Post
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: