Thiệt à?

Thiệt hả? Thằng khốn tham nhũng nào đang đứng đó ba hoa vậy? Ngượng là gì nhỉ?
#lanhdaocsvn #thamnhung #trandaiquang

Image may contain: 1 person , text
Boost Post
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: