Rút thẻ

Nay họp bào công bố cho rộng đường dư luận: Tuyên giáo cùng Bộ 4T & HNBVN chỉ rút thẻ, tuyệt đối KHÔNG RÚT ẢNH biểu trưng đại diện tính cách riêng tư của đương sự…
#tuyengiao #rutthenhabao #nguyennhuphong

No automatic alt text available.
Boost Post
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: