Hỏi gì?

Đừng hỏi nhau đứa nào ra tay.
Hãy tự hỏi DỰ ÁN NÀO BÉO HƠN?
#cachethotay #giaiphap #duanbeobo

Image may contain: 1 person , text
Boost Post
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: