Xem Xét Khai Trừ…

“Nhà nước có một bộ máy với đầy đủ cơ quan, tổ chức chuyên nghiệp mà để ông Thanh bỏ trốn quá dễ dàng như vậy là rất vô lý. Liệu có sự tiếp tay để ông Thanh bỏ trốn không?” (Cử tri Đà Nẵng)
“…Mà tỉnh ủy viên, thành ủy viên muốn khai trừ Đảng thì Ban bí thư quyết định chứ bản thân Tỉnh ủy, Thành ủy không làm được việc đó. Đang xem xét kỷ luật thì Trịnh Xuân Thanh trốn bay qua châu Âu” (Đinh Thế Huynh)
#lanhdaocsvn #xemxetkhaitru #hacanhantoan #dinhthehuynh#trinhxuanthanh

Image may contain: airplane and text
Boost Post
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: