Rút đi!

Đâu rồi cái mộng thăng tướng công an? Đâu rồi mảnh vườn hoang múa gậy? Đâu rồi thời tung tăng tùy tiện vu họa cho người?
#nguyennhuphong #nhabaonhuconcho

Image may contain: 1 person , text
Boost Post
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: