Quyết định đáng ca ngợi…

Đó là một quyết định đúng. Mong mọi nơi đều giữ đúng như vậy…
#formosaht #ngudanhatinh #formosagetout #dongcuaformosa #conganrutlui#quandoirutlui #quyetdinhdung

Image may contain: crowd, text and one or more people
Boost Post
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: