Kiếp nòng nọc…

“Kinh tế tư nhân loài người đã nói mãi nhưng chúng ta đến giờ ta mới coi tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế, nói nhiều quá thế giới thậm chí cười cho” (TS Trần Đình Thiên)
#kinhtethitruongtheodinhhuongxhcn #kinhterungduoi #kinhtetunhan

Image may contain: 2 people , text
Boost Post
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: