Dại vì gì?

“…-Thế mấy người đi tắm không sợ à ?
-Bọn nó chỉ xuống ngâm nước tới đầu gối, chụp ảnh xong là lên ngay, về rửa với bôi thuốc thấy mẹ” (Ngô Nhật Đăng)
“-Thế nó dại vì tự thân xuống tắm nước độc theo công văn? Hay nó dại (và ác) vì hùa với BCT mà lừa dân theo chỉ đạo trong công văn?” (Đinh Tấn Lực)
#congvantambien #lanhdaodanang #luadan

Image may contain: 1 person , ocean, outdoor, text and water
Boost Post
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: