Vì chính sự sống của chúng ta…

Người dân Hà Tĩnh: “Còn Formosa thì chúng tôi còn chiến đấu”
BẰNG CÁCH NÀO BẠN SẼ TIẾP TAY VỚI BÀ CON HÀ TĨNH ĐẤU TRANH CHO CHÍNH SỰ SỐNG CỦA CHÚNG TA VÀ CON CHÁU CỦA MÌNH?
#formosaht #ngudanhatinh #formosagetout #dongcuaformosa

Image may contain: text and one or more people
Boost Post
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: