Thấy gì? Làm gì?

Bạn sẽ làm gì để ủng hộ/hưởng ứng/hỗ trợ/tham gia cuộc đấu tranh của bà con Hà Tĩnh?
#formosaht #ngudanhatinh #formosagetout #dongcuaformosa

Image may contain: crowd, text, one or more people and outdoor
Boost Post
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: