Sức nước…

Hãy thử đứng từ bên trong Formosa nhìn ra ngoài và định tâm xem chính mình nghĩ gì trước hàng hàng lớp lớp những người chân đất tay không quyết chí đấu tranh cho sự sống của họ và gia đình/con cháu họ…
(ảnh gốc: từ tường nhà bạn Nguyen Chí Tuyen)
#formosaht #ngudanhatinh #formosagetout #dongcuaformosa

Image may contain: text and outdoor
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: