Thời sự ngũ ngôn…

“Quyền lực bị tha hoá, nạn nhân là thủ phạm, thủ phạm là công thần. Đổi trắng thay đen.
Một lũ kiêu binh làm rối loạn một Quốc gia, dẫn tới xã hội loạn” (Trịnh Hoàng Thanh)
ĐÊM TRƯỚC CỦA NGÀY N…?

Image may contain: text
Boost Post

Comments are closed.

%d bloggers like this: