Quyền lập hội & tham chính…

“Tôi tin là Hoa Kỳ đã hiểu được rằng sự tăng trưởng, tiến bộ, hòa bình và ổn định đều sẽ được thúc đẩy tối đa bằng việc cho phép mọi tiếng nói đều được lắng nghe…” (Đại sứ Ted Osius)
#tedosius #lanhdaocsvn #quyenlaphoi #quyenthamchinh

Image may contain: 1 person , text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: