Lấy gì mà rửa?

Đem NHỤC này ra rửa đến ngầu đục nước Biển Đông vẫn không sạch nổi… Từ nhà bồi/nhà bẩm tới nhà bồn/nhà xí bao xa, hỡi những nhà báo có thẻ?
#hoinhabaovietnam #baotuoitre #congandanhnhabao #quangthe

Image may contain: 1 person , text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: