Tài…

Ở xứ này, gây án công khai ngoài đường phố/nơi công cộng và được bao che trong cơ quan/chốn công đường… không ai tài hơn bọn côn đồ cảnh sát hình sự.
#canhsathinhsu #gattay #gayanngoaiduongpho

Image may contain: 2 people , text
Boost Post
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: