Có Không?

Có đảng nào bán buôn Tổ Quốc? – Có bọn nào làm rách bươm cờ?
#lanhdaocsvn #bannuoc #congham1958 #hoinghithanhdo

No automatic alt text available.
Boost Post
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: