Vi hành (lá)…

…Công ty Intel Việt Nam đang hoàn tất thủ tục để chấm dứt hoạt động tại Việt Nam sau gần 20 năm có mặt…
…Một số lao động, trong đó có cả tổng giám đốc Intel Việt Nam, sẽ ngừng làm việc tại đây kể từ ngày 30/9/2016. Một vài trường hợp lao động khác sẽ kết thúc vào ngày 31/10/2016. (Thế Giới Tiếp Thị)
#nguyenxuanphuc #vududucdam #chodaumoirauqua #intelcuongoi

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: